به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و شغلی کارکنان شهرداری های کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام به برنامه ریزی اولین المپیاد علمی شهرداری های کشور نموده است. اطلاعات کامل تر متعاقباً در همین سایت اعلام خواهد شد.

آرشیو سومین المپیاد دهیاران
سال ۱۳۹۸ سال رونق تولید