مقدمه

نظام آموزش غیر حضوری به منظور توسعه و تعمیم آموزش همه جانبه به عنوان مکمل روش های حضوری طراحی شده است درآموزش غیر حضوری که به شکل خود آموز انجام می شود، به جای آن که فراگیران خود را با ضوابط انعطاف ناپذیر آموزش های حضوری هماهنگ سازند و درمحدوده زمانی و مکانی معینی همچون کلاس درس حضور یابند، مواد و محتوای درسی به همراه دستور العمل های لازم در اختیار آنان قرار داده می شود تا فراگیران متناسب با ویژگی های شخصی و وضعیت شغلی به شیوه خود آموز از آموزش های مورد نیاز بهره مند گردند، یکی از راهبردهای اساسی برای خروج از بن بست های آموزش حضوری استفاده از شیوه آموزش غیر حضوری است. در این راستا مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های کشور اقدام به برگزاری پنجمین آزمون غیر حضوری در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای تعداد (۱۹۲۵۰ نفر از دهیاران حین خدمت و بدو خدمت ) نمود، لذا در سال ۱۳۹۷ جهت انتخاب برترین های کشور از پنجمین آزمون فوق اقدام به طراحی سومین المپیاد علمی دهیاران نموده است.
شیوه نامه حاضر به منظور تعیین چارچوبهای اجرای مطلوب سومین المپیاد علمی دهیاران کشور در سال ۱۳۹۷ تهیه و تدوین گردیده است.

ماده ۱ - فراگیران
فراگیران شامل ۲۰۰ دهیار برتر استان های کشور در پنجمین آزمون مکاتبه ای سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ می باشد.

ماده ۲ - زمان و مکان اجرا
زمان اجرای آزمون بهمن ماه سال جاری در استان البرز می باشد.

ماده ۳ - منابع آزمون
منابع آزمون شامل محتواهای آموزشی عناوین ذیل است:

 1. قوانین و مقررات دهیاری و شورای اسلامی روستا
 2. بودجه و امور مالی و معاملاتی دهیاری و شورای اسلامی روستا
 3. طرح ها و پروژه های عمران روستایی
 4. مقررات ملی ساختمان و ساخت و ساز روستایی
 5. مدیریت بحران در نواحی روستایی
 6. محیط زیست و مدیریت پسماند روستایی

ماده ۴ - ماموریت ها و وظایف مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی
هدایت راهبردی و نظارت بر اجرای المپیاد علمی دهیاران توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی به صورت زیر انجام می شود:

 1. اطلاع رسانی و هماهنگی لازم با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ها (دفاتر امور روستایی استانداری ها)
 2. اعزام کارشناسان از سوی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی جهت بررسی نحوه برگزاری آزمون.
 3. اخذ مشخصات دهیاران برتر استان ها و نظارت بر ثبت نام در سامانه آزمون.

ماده ۵ - ماموریت و وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ها

 1. اطلاع رسانی عناوین و سرفصل های موضوع آزمون این شیوه نامه به دهیاران منتخب.
 2. اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری آزمون به دهیاران منتخب استان.
 3. ارسال اسامی و مشخصات نهایی دهیاران منتخب به مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی و ثبت دهیاران در سامانه ثبت نام.
 4. برگزاری جلسه توجیهی محتواهای آموزشی آزمون و رفع اشکال برای دهیاران.
 5. اعزام دهیاران به آزمون نهایی در زمان تعیین شده.

ماده ۶ - نحوه اجراء
آزمون سومین المپیاد علمی دهیاران در سال ۱۳۹۷ به روش های زیر اجرا خواهد شد:

 1. اطلاع رسانی از طریق ارسال نامه به دفاتر امور روستایی استانداری های کشور.
 2. ارسال نام کاربری و رمز عبور به دهیاران از طریق پیامک.
 3. ثبت نام دهیاران از طریق سایت imo.org.ir (قسمت مناسبت های سایت)
 4. برگزاری آزمون نهایی در استان البرز.

ماده ۷ - سوالات آزمون

 1. سوالات آزمون بر اساس محتوای سرفصل های ذکر شده در ماده ۳ این شیوه نامه طراحی خواهد شد.
 2. تعداد سوالات آزمون المپیاد۱۰۰ سوال تستی چهار جوابی است که توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی طراحی خواهد شد.

 ماده ۸ - جوایز و تقدیر

 1. جوایزی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به دهیاران برتر آزمون اعطاء خواهد شد.
 2. دهیاران برگزیده به عنوان نفرات برتر آزمون، دهیارانی خواهند بود که بالاترین نمره از ۱۰۰ را در بین همه دهیاران شرکت کننده در آزمون کسب نموده باشند.

ماده ۹ - این شیوه نامه مشتمل بر ۹ ماده تنظیم گردید و متن PDF آن در سایت سازمان (سامانه سومین المپیاد علمی دهیاران کشور به نشانی imo.org.ir قابل رویت می باشد.