ضرورت برگزاری المپیاد علمی دهیاران کشور از زبان دکتر عبداللهیآموزش دهیاران کشور یکی از وظایف مهم سازمان است که در ارتقاء سطح آگاهی شغلی و علمی دهیاران و از طرفی موجب افزایش کارایی، بهره وری عملکرد در دهیاری ها خواهد شد. بر همین اساس این مرکز در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اقدام به برگزاری پنجمین دوره آموزش مکاتبه ای برای ۱۹۲۵۰ دهیار در سراسر کشور نمود؛ در آموزش مذکور برای هر دهیار طبق سرفصل های تخصصی نظام جامع آموزش دهیاران و شرح وظایف محوله به طور متوسط ۸۸ ساعت آموزشی گذرانده شد.

لذا با توجه به تداوم، اهمیت و ضرورت آموزش های غیر حضوری، در نظر است در ۲۹ بهمن ماه سال جاری «سومین المپیاد علمی دهیاران» با حضور ۲۱۰ نفر از دهیاران برتر آزمون مکاتبه ای سال های (۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) کشور توسط این مرکز با همکاری دفتر امور روستایی استانداری البرز در شهر کرج برگزار گردد.