به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و شغلی کارکنان شهرداری های کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام به برنامه ریزی اولین المپیاد علمی شهرداری های کشور نموده است. اطلاعات کامل تر متعاقباً در همین سایت اعلام خواهد شد.

سال ۱۳۹۸ سال رونق تولید